Asle Eikrem og Andreas Holmedahl Hvidsten
Hva bør målet for norsk innvandringspolitikk være, og hva er den beste veien til dette målet?

I denne episoden av Akademisk kvarter drøfter moralfilosof Asle Eikrem og statsviter Andreas Holmedahl Hvidsten hva som bør være idealet for norsk innvandringspolitikk, og hvordan vi best mulig kan nærme oss dette idealet.

Boken Hvem? Hvor mange? En migrasjonsetikk for Norgeav Asle Eikrem retter seg mot alle med interesse for innvandringspolitiske spørsmål, men særskilt personer som arbeider profesjonelt innenfor feltet, slik som politiske filosofer, politikere, jurister, saksbehandlere og statsvitere.

Du kan lese boken gratis på våre nettsider.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Hvem? Hvor mange?

En migrasjonsetikk for NorgeAsle Eikrem

I en verden der internasjonale konflikter stadig blusser opp, arbeidsmarkedet globaliseres, økonomiske ulikheter blir stadig større, informasjonsflyten kontinuerlig forbedres og mulighetene for å forflytte seg over store avstander er gode, vil antallet migranter på verdensbasis ikke bli lavere i årene som kommer. Innvandringsregulering finner sted i spenningen mellom statlige interesser, internasjonal rett og hensynet til migranters individuelle rettigheter. I lys av disse spenningene må vi stille spørsmålet om hvordan vi best mulig kan ivareta både universelle rettighetshensyn og europeisk økonomisk integrasjon, samt den norske stats forpliktelse overfor egne innbyggere i fordeling av goder. Vi beveger oss inn i et etisk og juridisk felt med stor kompleksitet, hvor ingen enkle svar er gitt. I denne boken legger forfatteren norsk innvandringspolitikk under en moralfilosofisk lupe, og drøfter grundig ulike svar på en rekke sentrale spørsmål i norsk innvandringsdebatt.


Boken retter seg mot alle med interesse for innvandringspolitiske spørsmål, men særskilt personer som arbeider profesjonelt innenfor feltet, slik som politiske filosofer, politikere, jurister, saksbehandlere og statsvitere.

Les mer
Hvem? Hvor mange?
Hvem? Hvor mange?En migrasjonsetikk for NorgeAsle Eikrem
Åpen tilgang