Siri Granum Carson og Norunn Kosberg
Har det skjedd noe nytt i etikken de siste ti årene?

Har det skjedd noe nytt i etikken de siste ti årene? Er etikken i utvikling?

I denne episoden av Akademisk kvarter hører du Siri Granum Carson, professor i anvendt etikk ved NTNU, og Norunn Kosberg, som jobber med etikk i Forsvarsdepartementet. De er nå aktuelle med ny utgave av boka «Etikk - teori og praksis».

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Etikk

Teori og praksisSiri Granum Carson og Norunn Kosberg

Etikk – teori og praksis er en aktuell og lettlest innføringsbok i etikk. Etikk som fagfelt er en kombinasjon av nettopp teori og praksis – derfor inneholder boka eksempler fra samfunnsliv og medier. Boka gir en god oversikt over sentrale retninger innenfor etisk tenkning og argumentasjon, og etikk innen yrkesliv, religion og politikk blir behandlet. Boka foreligger nå i 2. utgave med oppdaterte eksempler og sterkere vektlegging av tema som bærekraft og teknologi.


Etikk – teori og praksis er godt egnet som en innføringsbok i etikk for studenter innenfor ulike emner hvor etikkspørsmål står sentralt. Den er blant annet relevant for studenter innen ex.phil. og helsefag, og for alle som ønsker en praktisk orientert innføring i etisk teori.

Les mer
Etikk
EtikkTeori og praksisSiri Granum Carson og Norunn Kosberg
429,–