Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm
Nytt kartleggingsverktøy

Hjelper deg med å kartlegge elevenes matematiske kompetanse

Nå finner du et helt nytt kartleggingsverktøy i Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs.

Verktøyet består av underveisvurderinger og skriftlige oppgaver og er en god støtte for læreren i å kartlegge elevenes matematiske kompetanse.

1.  Underveisvurdering

Underveisvurderingene gir deg oversikt over hvilken kompetanse du bør se etter når elevene jobber med de foreslåtte aktivitene.

Eksempel: Når du kartlegger tallforståelse hos elever på 1. trinn, kan det være relevant avdekke om elevene kan:

  • koble mengde og tallsymbol
  • koble to mengder
  • se 6 prikker på en terning uten å telle en og en (subitizing)
  • omgruppere
  • bruke begreper som mer enn og mindre enn, like mange, dobbelt og halvparten osv.

2. Skriftlige oppgaver

De skriftlige oppgavene kan elevene prøve å løse hver for seg eller sammen med læringspartner på slutten av semesteret.

 Kombinasjon av systematisk observasjon og skriftlige oppgaver

Mange forbinder kartlegging med digitale tester hvor alle elever svarer på akkurat de samme spørsmålene og oppnår en poengsum som viser hvordan de ligger an.

Fagfolkene bak læreverket Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm mener at du som lærer får en bedre forståelse av elevenes kompetanse gjennom observasjon og i samtale med eleven. Da ser du bedre hvilken forståelse elevene har, og om de bruker hensiktsmessige regnestrategier. For eksempel kan noen elever telle langt uten å ha forståelse for hvilken mengde de ulike tallene representerer.

Den aller viktigste kartleggingen er den dere gjør hver dag når elevene jobber med ulike representasjoner: når elevene uttrykker seg muntlig, skriftlig, bruker konkreter og tegner løsninger, sier redaktør Charlotte Hestenes Undrum.

Du finner mer informasjon om temaene i de ulike kartleggingene i lærerveiledningene til hvert enkelt trinn.

Eksempel på underveisvureringsskjema

Eksempel på underveisvurderingsskjema.