Sissel Bøckmann

Sissel Bøckmann er cand.san. i sykepleievitenskap og er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Hun er fagansvarlig for undervisning og testing i medikamentregning ved vernepleierutdanningen. Bøckmann har tidligere skrevet boken Utviklingshemning og sorg, 2008, Cappelen Akademisk Forlag.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Utviklingshemning og sorg av Sissel Bøckmann (Heftet)

  Utviklingshemning og sorg

  Sissel Bøckmann
  Bokmål2008
  ISBN 9788202283773
  HeftetAkademisk
  539,–