Roald Nygård
© Roald Nygård

Roald Nygård

Roald Nygård er professor emeritus ved Universitetet i Oslo, med motivasjonspsykologi som sitt primære forskningsområde. Der har han undervist på alle nivåer og vært veileder for et stort antall hovedfags- og doktorgradskandidater.

Gjennom boken «Aktør eller brikke?» har hans begrepspar aktør-brikke fått en viktig plass innenfor et vidt bruksområde, bl.a. pedagogikk, ledelse, helse- og sosialfag, rehabilitering og praktisk filosofi. Tankene og begrepene presentert i boken har også vært flittig anvendt i kulturbygging ved norske arbeidsplasser og utgjør en viktig del av det fagteoretiske fundamentet for det offentliges arbeid med yrkesrettet attføring.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Aktør eller brikke? av Roald Nygård (Heftet)

  Aktør eller brikke?

  Søkelys på menneskets selvforståelseRoald Nygård
  Bokmål2007
  ISBN 9788202276577
  HeftetAkademisk
  629,–