Ragnhild Magelssen

Ragnhild Magelssen

Ragnhild Magelssen er sykepleier og sosialantropolog (cand.polit.).

Hun har lang erfaring fra kultursensitivt arbeid i Norge og andre land. Magelssen arbeider som daglig leder ved Avdeling for migrasjonshelse (AFM) i Oslo.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Kultursensitivitet av Ragnhild Magelssen (Heftet)

  Kultursensitivitet

  Om å finne likhetene i forskjelleneRagnhild Magelssen
  Bokmål2008
  ISBN 9788279501091
  HeftetAkademisk
  649,–