Marit Haldar

Marit Haldar

Marit Haldar er professor i sosiologi ved OsloMet – storbyuniversitetet. Kjerneområdene i hennes forskning er barndom, kjønn, familie, velferdsstatens sårbare subjekter samt sosial ulikhet i sin alminnerlighet og ulikheter i behandling i særdeleshet. Hun studerer de normer og allmenne kulturelle forståelser som produserer det som forstås som ulikt, annerledes, avvikende. Haldar publiserer også innen metodologi og analysestrategier, og har høstet internasjonal anerkjennelse for utvikling av nye framgangsmåter og nye datakilder i kvalitativ forskning.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Barn og deres voksne av Tone Kvernbekk og Moira von Wright (Heftet)look-inside

  Barn og deres voksne

  Moira von Wright og Tone Kvernbekk (red.)
  Bokmål2018
  ISBN 9788202572549
  HeftetAkademisk
  469,–