Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars er jurist, Ph.D. i folkerett og urfolksrett og direktør for Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Hun har vært medlem av Tater/romaniutvalget, den nasjonale UNESCO-kommisjonen og har vært sametingsrepresentant i to perioder. Hun var Sametingets visepresident 2009–2013.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 av Nik. Brandal, Cora Alexa Døving og Ingvill Thorson Plesner (Heftet)look-inside

  Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

  Nik. Brandal, Cora Alexa Døving og Ingvill Thorson Plesner (red.)
  Bokmål2017
  ISBN 9788202515805
  HeftetAkademisk
  569,–