Kristin Buvik

Kristin Buvik

Kristin Buvik er forsker 1 ved Fafo. Hun jobber med forskning på velferd og levekår. Hun har 20 års erfaring med ulike temaer innen rusmiddelforskning; ungdom, arbeidsliv, illegale rusmidler og forvaltning av alkoholloven. Buvik har bred erfaring med kvalitative metoder, både dybdeintervjuer, deltakende observasjon og dokumentanalyse, men også mer utradisjonelle metoder som usynlig teater og bakseteforskning. Buvik har publisert en rekke vitenskapelige artikler både nasjonalt og internasjonalt.

Titler i salg

Kategori

Format

Språk

 • Tett på profesjon, arbeid og politikk av Hanna Marie Ihlebæk, Anne Birgitte Leseth, Marte Mangset og Tanja Nordberg (Heftet)

  Tett på profesjon, arbeid og politikk

  Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse demMarte Mangset, Hanna Marie Ihlebæk, Tanja Nordberg og Anne Birgitte Leseth (red.)
  Bokmål2024Heftet
  379,–
  Les mer på cdu.no
 • Tett på profesjon, arbeid og politikk av Hanna Marie Ihlebæk, Anne Birgitte Leseth, Marte Mangset og Tanja Nordberg (Open Access)

  Tett på profesjon, arbeid og politikk

  Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse demMarte Mangset, Hanna Marie Ihlebæk, Tanja Nordberg og Anne Birgitte Leseth (red.)
  Bokmål2024Open Access