Jonas Karlsson
Last ned bildet© Foto: Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson er intensivsykepleier, fil.mag i vårdpedagogik og stipendiat innen vårdvetenskap ved Högskolan i Borås og Linnéuniversitet i Växjö. Han har erfaring som spesialsykepleier både fra Sverige og Norge, samt vært kursansvarlig og undervist ved spesialutdanningen i intensivsykepleie ved Högskolan i Borås og ved Hallands Sjukhus Varberg. I de senere årene har han kombinert arbeidet innen utdanningen med klinisk arbeid som intensivsykepleier, og hatt ansvar for utdanning og utvikling ved intensivavdelingen ved Hallands Sjukhus Varberg.
Karlssons doktorgradsprosjekt ligger innenfor feltet som forsker på mennesker som får behandling og omsorg innenfor høyteknologiske miljøer. Spesielt studerer han pasienter som blir overført mellom intensivavdelinger eller institusjoner, utfra både et pasient-, pårørende- og profesjonsperspektiv.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Fenomener i intensivsykepleie av Sven-Tore Dreyer Fredriksen og Kristin Halvorsen (Heftet)

  Fenomener i intensivsykepleie

  Sven-Tore Dreyer Fredriksen og Kristin Halvorsen (red.)
  Bokmål2017
  ISBN 9788202423001
  HeftetAkademisk
  559,–