Heidi Enehaug

Heidi Enehaug

Heidi Enehaug er sosiolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet –storbyuniversitetet. Temamessig har Heidis forskning et bredt nedslagsfelt som dekker organisasjonsutvikling, organisasjonslæring, arbeidsmiljø, arbeidsinkludering, medvirkning og medbestemmelse, HMS og sykefravær, konflikter og konflikthåndtering, varsling, omstilling og fusjoner, samt mangfold.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Samhandling og inkludering i arbeidslivet av Chris Rønningstad, Therese Saltkjel og Mette Sønderskov (Heftet)look-inside

  Samhandling og inkludering i arbeidslivet

  Therese Saltkjel, Chris Rønningstad og Mette Sønderskov (red.)
  Bokmål2022
  ISBN 9788202740528
  HeftetAkademisk
  519,–