Ernst Arvid Moe

Ernst Arvid Moe

Ernst Moe (f. 1951) ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1977. Etter dommerfullmektigtjeneste ved Kristiansund sorenskriverembete arbeidet han som privatpraktiserende advokat i Stavanger før han ble beskikket til assisterende fylkesmann i Rogaland. Han har siden 1987 vært dommer, først konstituert byrettsdommer i Stavanger, deretter førstebyfogd ved Stavanger byfogdembete i 19 år og senere dommer ved Stavanger tingrett. Han har også vært konstituert som sorenskriver i Sandnes. De siste årene har han tjenestegjort som dommer i Gulating lagmannsrett.

Moe har vært medlem i av Konkursrådet, leder av Disiplinærnemnden for advokater og nestleder i Det særskilte etterforskningsorganet SEFO. Han har i flere år vært sensor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, og har vært foreleser i juridiske fag ved Folkeuniversitetet i Rogaland og Universitetet i Stavanger.

Moe har skrevet en rekke bøker innen emner som arve- og skifterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og konkurs- og dekningsrett.

Titler i salg

Område og fag

Type

Språk/Målform

 • Arveloven med kommentarer av Ernst Arvid Moe (Ebok)

  Arveloven med kommentarer

  Ernst Moe
  Bokmål2022
  ISBN 9788202793685
  EbokAkademisk
  939,–
  Kjøp eller lei boken på allvit.no
 • Arveloven av Ernst Arvid Moe (Innbundet)look-inside

  Arveloven

  med kommentarerErnst Moe
  Bokmål2021
  ISBN 9788202691455
  InnbundetAkademisk
  1 439,–
 • Gjeldsordningsloven med kommentarer av Ernst Arvid Moe (Ebok)

  Gjeldsordningsloven med kommentarer

  Ernst Arvid Moe
  Bokmål2018
  ISBN 9788202617813
  EbokAkademisk
  959,–
 • Gjeldsordningsloven med kommentarer av Ernst Arvid Moe (Innbundet)look-inside

  Gjeldsordningsloven med kommentarer

  Ernst Moe
  Bokmål2018
  ISBN 9788202549282
  InnbundetAkademisk
  1 449,–