Elham Kazemi

Elham Kazemi

Elham Kazemi er professor ved University of Washington, College of Education og hennes forskning er sentrert rundt klasseromspraksis. Hun har fokus på hvordan endring i praksis kan føre til at elvenes læring øker, og hun viser hvordan dette gjøres blant annet gjennom å respondere og diskutere barns tanker og løsningsforslag i matematikk. Kazemis forskning skjer ute i klasseerommene, og fører til læring og innsikt både for elver og lærere.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Målrettet samtale av Allison Hintz og Elham Kazemi (Heftet)

  Målrettet samtale

  Hvordan strukturere og lede gode, matematiske diskusjonerElham Kazemi og Allison Hintz
  Bokmål2019
  ISBN 9788202623678
  HeftetAkademisk
  439,–