Ann-Cathrin Faldet
© Rettighetshaver: Høgskolen i Innlandet

Ann-Cathrin Faldet

Ann-Cathrin Faldet er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsfelt er ungdom og atferd som utfordrer, risiko- og beskyttelsesfaktorer, og hennes teoretiske forankring er knyttet til det sosiokulturelle teori- og aktørperspektivet («agency perspective»). Faldet er med i nordisk nettverk som forsker på vold mot lærere, og hun forsker for tiden på hvordan unge voksne som har utøvd vold i ungdomsårene, ser på sin egen skolehistorie.

Titler i salg

Område og fag

Type

Språk/Målform

 • Læring i et Vygotsky-perspektiv av Ann-Cathrin Faldet, Thor-André Skrefsrud og Hege Merete Somby (Heftet)

  Læring i et Vygotsky-perspektiv

  Muligheter og konsekvenser for opplæringenAnn-Cathrin Faldet, Thor-André Skrefsrud og Hege Merete Somby (red.)
  Flerspråklig2023
  ISBN 9788202811501
  HeftetAkademisk
  398,–
  Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.
 • Læring i et Vygotsky-perspektiv av Ann-Cathrin Faldet, Thor-André Skrefsrud og Hege Merete Somby (Open Access)

  Læring i et Vygotsky-perspektiv

  Muligheter og konsekvenser for opplæringenAnn-Cathrin Faldet, Thor-André Skrefsrud og Hege Merete Somby (red.)
  Flerspråklig2023
  ISBN 9788202775223
  Open AccessAkademisk