Lærefest 2022
Foredrag fra Kristin Helstad og Per Arne Øiestad

Se foredraget til Kristin Helstad og Per Arne Øiestad om læring og ledelse fra Lærefesten2022