Vurdering og eksamen sosialkunnskap 2023
Slik arbeider vi med vurdering for å forberede elevene til eksamen

Lektor Betine Mjølid Tømran og Joan Lloret Server viser eksempler fra skriveopplæringen, fagsamtaler og forskningsmetode. De vil også fortelle om hvordan de ser vurderingspraksisen i sammenheng med selvregulering, autonomi, tverrfaglighet og utforskende læring. Opptak fra webinar sendt 28. mars 2023.