Redaktør Marianne Ihlen
Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm

Læreverket Samfunnsfag 8-10 gir viktig kunnskap for forståelse av sammenhenger og er skrevet for å gi interesse for utforskning og dybdelæring. Det er lagt stor vekt på å engasjere elevene i de ulike temaene og å bygge ut kunnskap og forstålese over alle tre årene.