Kirsti Mac Donald svarer på spørsmål om grammatikk
Episode 2 Ordstilling: I dag har ikke politikerne noe svar

I denne serien for alle som underviser norsk grammatikk svarer Kirsti Mac Donald på spørsmål om grammatikk som kan være utfordrende å forklare.

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet grammatikker og læreverk i norsk som andrespråk for ulike nivåer, blant annet læreverket Norsk grammatikk og Norsk grammatikk for læreren.

Norsk grammatikk. Teoribok A2–C1

Norsk som andrespråkKirsti Mac Donald

Norsk grammatikk gir en systematisk oversikt over grammatikken i et andrespråksperspektiv. Den legger vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene grundig, med videre øving i arbeidsbøkene.

Teoriboka gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, der forklaringer og regler er formulert ut fra behovet til dem som ikke har norsk som morsmål. Med mange eksempler på praktisk språkbruk og illustrerende tegninger og foto er boka lettlest både for lærere og elever.


Boka passer for innlærere fra nivå A2 til C1. Alle temaer behandles først på A2-nivå, der de elementære strukturene blir forklart. På nivåene B1 til C1 blir flere detaljer om alle emnene presentert.


Læreverket har to arbeidsbøker med oppgaver knyttet direkte til emnene i teoriboka. Arbeidsbok A2–B1 inneholder oppgaver som øver de grunnleggende ferdighetene. Arbeidsbok B2–C1 starter på et elementært nivå før stadig flere momenter innføres, og oppgavene blir mer krevende.


Elevnettstedet er gratis og har samme oppbygging som teoriboka og arbeidsbøkene. Her finnes det mange ekstra oppgaver innenfor hvert emne.

Les mer
Norsk grammatikk. Teoribok A2–C1
Norsk grammatikk. Teoribok A2–C1Norsk som andrespråkKirsti Mac Donald
499,–

Norsk grammatikk. Arbeidsbok A2–B1

Norsk som andrespråkKirsti Mac Donald

Norsk grammatikk arbeidsbok A2–B1 følger Norsk grammatikk Teoribok (2022) og gir mulighet for å gå grundigere inn på hvert emne.

Norsk grammatikk (2022) har to arbeidsbøker med oppgaver knyttet direkte til emnene i teoriboka. Arbeidsbok A2–B1 inneholder oppgaver som øver de grunnleggende ferdighetene.

Arbeidsbok B2–C1 starter på et elementært nivå før stadig flere momenter innføres, og oppgavene blir mer krevende.


Ved å bruke arbeidsboka parallelt med teoriboka vil man få flere eksempler på de ulike strukturene, og dessuten få praktisert reglene gjentatte ganger, slik at systemet blir klarere. For å ha utbytte av læreverket må man kunne noe norsk. Læreverket har middels til rask progresjon.


Elevnettstedet er gratis og har samme oppbygging som teoriboka og arbeidsbøkene. Her finnes det ekstra oppgaver innenfor hvert emne.

Les mer
Norsk grammatikk. Arbeidsbok A2–B1
Norsk grammatikk. Arbeidsbok A2–B1Norsk som andrespråkKirsti Mac Donald
459,–

Norsk grammatikk. Arbeidsbok B2–C1

Norsk som andrespråkKirsti Mac Donald

Norsk grammatikk arbeidsbok A2–B1 følger Norsk grammatikk Teoribok (2022) og gir mulighet for å gå grundigere inn på hvert emne.

Norsk grammatikk (2022) har to arbeidsbøker med oppgaver knyttet direkte til emnene i teoriboka. Arbeidsbok A2–B1 inneholder oppgaver som øver de grunnleggende ferdighetene.

Arbeidsbok B2–C1 starter på et elementært nivå før stadig flere momenter innføres, og oppgavene blir mer krevende.


Ved å bruke arbeidsboka parallelt med teoriboka vil man få flere eksempler på de ulike strukturene, og dessuten få praktisert reglene gjentatte ganger, slik at systemet blir klarere. For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk. Læreverket har middels til rask progresjon.


Elevnettstedet er gratis og har samme oppbygging som teoriboka og arbeidsbøkene. Her finnes det ekstra oppgaver innenfor hvert emne.

Les mer
Norsk grammatikk. Arbeidsbok B2–C1
Norsk grammatikk. Arbeidsbok B2–C1Norsk som andrespråkKirsti Mac Donald
459,–