Ragni Vik Johnsen
Flerspråklighet som ressurs for individ og språklæring

I læreplanen LK20 stadfestes det at alle elever skal erfare at å kunne flere språk er en ressurs for individ og samfunn og veldig mange elever i grunnskolen vokser opp med flere språk og flerspråklige identiteter. Ragni Vik Johansen forklarer i dette foredraget hvorfor og hvordan du kan bruke elevenes flerspråklighet som en ressurs i språk- og fagopplæring, og også hvordan du som lærer kan få kunnskap om elevenes språklige repertoarer og erfaringer.