Hossein Rostamzadeh
Oppgavedelen i Kode IT 2 | LK20

Lærebokforfatter presenterer Hossein Rostamzadeh oppgavedelen i Kode IT 2

Kode 2 IT 2 Brettbok (LK20)

Digital lærebok informasjonsteknologi 2 programfagEirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Markus Johansen Sørem og Brede Yabo Sherling Kristensen

Kode 2 Brettbok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Kode 2 (LK20) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i programfaget informasjonsteknologi 2 til fagfornyelsen (LK20).

Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Kode Elevnettsted og Kode lærernettsted.


I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.


Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.


Les mer om læreverket Kode 1 og 2 til Fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.

Les mer
Kode 2 IT 2 Brettbok (LK20)
Kode 2 IT 2 Brettbok (LK20)Digital lærebok informasjonsteknologi 2 programfagEirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Markus Johansen Sørem og Brede Yabo Sherling Kristensen
265,–