Lærebokforfatter Lars-Jørgen Myhrvold
Presentasjon av Gymnos Elevnettsted Pluss (LK20)

Faglærer og Gymnos forfatter Lars-Jørgen Myhrvold presenterer de nye Gymnos Pluss-ressursene som gir elevene læringsstier med en oversiktlig framstilling av fagstoffet i faget. 

Gymnos Lærebok (2020)

Kroppsøving videregående skole vg1, vg2, vg3Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Mette Hanneborg og Lars-Jørgen Myhrvold

Gymnos er en praktisk lærebok i kroppsøving. Boken er rikt illustrert med fotografier og illustrasjoner og viser elevene mange ulike metoder for aktivitet og trening. Læreboken dekker kompetansemålene i kroppsøving på vg1–vg3 til fagfornyelsen 2020.

Komponenter

Gymnos Lærebok (LK20) – med teori, øvelser, aktiviteter og oppgaver

Gymnos Unibok (LK20)

Gymnos Brettbok (LK20)

Gymnos Elevnettsted (LK20)

Gymnos Lærernettsted (LK20)


Gymnos lærebok dekker kroppsøving på vg1, vg2 og vg3. På vg1 møter elevene grunnleggende metoder for øving og trening for å kunne planlegge og oppnå individuelle mål i kroppsøving. Fagstoffet har en tydelig progresjon og på vg2 veiledes elevene videre til å utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme psykisk og fysisk helse. På vg3 får eleven en mer grundig innføring i treningsplanlegging og forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse i samfunnet. Et rikt utvalg av aktiviteter, lek, dans og friluftsliv motiverer til bevegelsesaktivitet og naturglede og viser hvordan kroppsøvingsfaget kan være med på å påvirke mennesker og natur. Sist i hvert kapittel er det oppgaver som gir elevene muligheter for dybdelæring.


Digitale ressurser med elev-lærer kommunikasjon gir deg som lærer muligheter for oppfølging av elevbesvarelsene. Elevene møter oppgaver, lydbok, 153 filmer av øvelser og muligheter for å lage og lagre egne treningsplaner. Elevnettstedet til Gymnos er gratis, men lærerlisensen kjøpes til den enkelte lærer årlig.


gymnos.cdu.no

Les mer
Gymnos Lærebok (2020)
Gymnos Lærebok (2020)Kroppsøving videregående skole vg1, vg2, vg3Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Mette Hanneborg og Lars-Jørgen Myhrvold
599,–

Gymnos Elevnettsted Pluss Kroppsøving

Digitale ressurser kroppsøving vg1-vg3 videregående skoleAsbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Mette Hanneborg og Lars-Jørgen Myhrvold

Gymnos Elevnettsted Pluss gir elevene tilgang til oversiktlige læringsstier i kroppsøving vg1-vg3, til LK20.

Med Gymnos Elevnettsted Pluss vg1-vg3 får elevene en oversiktlig framstilling av fagstoffet i kroppsøving. Gymnos Pluss kan fungere som et selvstendig læremiddel eller sammen med læreboken og brukes som differensiering, repetisjon eller forberedelse til en time. Gymnos Pluss inneholder fagtekster og mengder av filmer, animasjoner og eksempler på treningsplaner. Sist i læringsstien finner elevene selvrettende Test deg selv-oppgaver.


Gymnos Pluss gjør teoristoffet enklere og morsommere å lære. På lærersidene kan du som er lærer tildele pluss-elevene læringsstier, selvrettende oppgaver og kapittelprøver. Gymnos Pluss dekker hele læreplanen i kroppsøving på videregående skole.


Du logger inn på: https://gymnos.cappelendamm.no/


Lærer med lærerlisens har tilgang til alle ressursene for Gymnos og får også oversikt over elevarbeidet.

Les mer
Gymnos Elevnettsted Pluss Kroppsøving
Gymnos Elevnettsted Pluss KroppsøvingDigitale ressurser kroppsøving vg1-vg3 videregående skoleAsbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Mette Hanneborg og Lars-Jørgen Myhrvold
120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva