Foredragsholder Petter Erik Leirhaug
LK20 – Ble det enklere å vurdere nå?

Få gode tips og nye perspektiver på vurderingsarbeidet i kroppsøvingsfaget etter LK20. Et foredrag ved Petter Erik Leirhaug, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, NIH.