Kroppsøvingslærer Hege Danielsen
Kroppsøvingsfagets rolle, identitet og muligheter

Hege Danielsen er faglærer og grunnlegger av En kroppsøvingslærers hverdag og snakker i denne presentasjonen om kroppsøvingsfaget og nye muligheter i LK20.