Fagbokforfatter Kristian Abelsen
Friluftsliv – et anerkjennende bidrag til kroppsøvingsfaget

Rapportering fra et nylig gjennomført forskningsprosjekt i videregående skole ved lektor Kristian Abelsen, Norges idrettshøgskole.