Magne Dypedahl
Interkulturell kompetanse i fremmedspråkene

Interkulturell kompetanse er et av de fire kjerneelementene i læreplanen for fremmedspråk og skal således ha en framtredende rolle i faget. Men hva er interkulturell kompetanse? I dette foredraget vil begrepet tolkes i lys av nyere dokumenter fra Europarådet og den nye læreplanen. Det gis eksempler på hvordan forskjellige aspekter av læreplanen kan bidra til interkulturell læring. Dypedahl er førstelektor i engelsk ved Universitetet i Sørøst-Norge og har også bakgrunn som lektor i tysk og engelsk.