Kurs og seminarer | VIDEREGÅENDE Invitasjon våren 2024 Verktøy for dialog, mestring og motivasjon

 

Velkommen til en hyggelig og faglig kveld sammen med oss!

Vi vet at dere som gjør verdens viktigste jobb står overfor nye og sammensatte utfordringer i skolehverdagen. Ikke minst er elevenes grad av motivasjon for skole og læring en utfordring. Derfor er dialog, mestring og motivasjon stikkordene for våre fagkvelder denne våren🌞

Med denne invitasjonen håper vi å gi deg litt inspirasjon og nye verktøy for å legge til rette for at elevene skal trives i klassrommet, åpne opp for dialog og styrke troen på at egen innsats nytter. 

Før kvelden er omme, håper vi du har fått en god prat med en kollega eller to, og føler deg oppdatert på nyhetene fra Cappelen Damm Utdanning, både fysiske og digitale produkter til LK20🤓

Fagkvelden er gratis og inkluderer mat og drikke. 

Kveldens program

Kl. 17.00   Oppmøte og registrering. Servering av varm mat og godt drikke. 
Kl. 17.45   Eksternt foredrag ved Gerd Martina Langeland eller Kjersti Resaland – se oversikt over tema, foredragsholder og sted nederst på siden. 

                    Kaffe med noe søtt🍓Besøk bokutstillingen!

Kl. 19.00     Bli oppdatert på hvordan du kan legge til rette for mestring og motivasjon i klasserommet med den beste kombinasjonen av fysiske og digitale læremidler til LK20 fra Cappelen Damm.

Kl. 20.00      Bli hvis du kan – dra hvis du må! Det blir muligheter for påyll og å fortsette samtalene rundt bordet. Kveldens siste aktivitet kan gi deg en fin premie å ta med hjem!

Kl. 21.00      Kvelden avrundes, vel hjem!

Vi håper å møte deg i Trondheim, Bergen, Drammen, Stavanger eller i Oslo. Se oversikt over tid og dato – meld deg på og sikre deg en plass der det passer deg best! 

Prøv ut nye ressurser i klasserommet

Som deltager på vårens seminar vil du få mulighet til å teste ut noen av de nye digitale læremidlene Cappelen Damm har utviklet til LK20, sammen med elevene dine. Vi vil gjerne finne den sammensetningen av læremidler som passer deg og elevene dine aller best🎁

Vi forbeholder oss retten til å fordele plassene mellom skolene på fagkvelder med ventelister. 

Gerd Martina Langeland

Gerd Martina Langeland er lektor med tilleggsutdanning, og har en mastergrad i litteratur. Primært underviser hun i norsk og psykologi på videregående skole. Hun har i flere år ledet prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon, og er grunnlegger av helsefremmende metodikk der elevmedvirkning er et kjerneelement. Hun er forfatter av flere bøker om denne tematikken, og er også konsulent, veileder og foredragsholder.

Les mer
Foto: Stein Dvergsnes

Kirsten Holtmon Resaland

Kirsten Holtmon Resaland (f. 1980) er barne- og ungdomspsykolog og har jobbet med ungdom på ulike arenaer i over tyve år. I 2020 ga hun ut boken Helt ærlig - om hvordan vi henger sammen sammen med lege Astrid Nylander Almaas. Den gir lett tilgjengelig innsikt om hvordan vi mennesker fungerer, og ble godt tatt imot av ungdom, unge voksne, foreldre og fagpersoner over hele landet, er solgt til Tyskland og vant Riksmålsprisen i barne- og ungdomskategorien.
I 2024 kom Snakk til meg! Gode grep for ærlige samtaler med ungdom, en bok om hvordan vi voksne kan gjøre det lettere for tenåringer å åpne seg for oss, også når noe er vanskelig. Den er skrevet for både foreldre, fagpersoner og andre voksne med ungdommer de bryr seg om. Boken kombinerer et alvorlig tema med en lett og humoristisk tone, hele tiden preget av Resalands åpenbare kjærlighet til ungdommene - og omsorg for de voksne som ønsker å forstå dem.

Les mer
Foto: Åsmund Holien Mo
Bilde av salgsrådgiver

            Jørgen Holmstrøm

Hvordan kan vi legge til rette for at elevene i videregående skole skal oppleve mestring, medvirkning og motivasjon?

Foredraget handler om hvorfor disse tre komponentene er viktige i helsefremmende arbeid som kan demme opp for høyt skolefravær og psykiske helseplager.

I foredragets første del blir begrepene mestring, medvirkning og motivasjon drøftet i lys av teori og erfaringer fra klasserommet. Deretter inviteres tilhørerne til å reflektere over hva som er viktig i arbeidet som lærere. I den siste delen presenteres metodikk som kan styrke elevenes opplevelse av mestring, medvirkning og motivasjon i forbindelse med livsmestring, inkludering, autonomi og underveisvurdering. 

Langeland møter du i Trondheim, Stavanger og Oslo

Hvordan få til en åpen og ærlig dialog med ungdom om motivasjon og mestring i skolen? 

Når motivasjon er vanskelig og mestringsfølelsen uteblir, kan alle veier videre framstå som blindgater. Men sammen med ungdommen må vi finne ut hvor skoen trykker, og hva som kan hjelpe. Dette blir mye lettere jo mer ærlig og åpen dialogen med elevene er.

I dette foredraget presenteres helt konkrete grep du kan ta i samtalene med ungdommene for å gjøre det lettere for dem å snakke å ærlig med deg. 

Resaland møter du i Bergen og Drammen 

Bli oppdatert på hvordan du kan legge til rette for mestring og motivasjon i klasserommet med den beste kombinasjonen av fysiske og digitale læremidler til LK20 fra Cappelen Damm