Nytt digitalt læremiddel
Forkurs i matematikk for studenter i økonomi og administrasjon

Forkurs i matematikk er et komplett digitalt læremiddel utviklet spesielt for studenter som skal studere økonomi og administrasjon.  

Kurset inneholder

  • filmer og interaktive figurer
  • teori med relevante eksempler
  • en rik oppgavebank der man får umiddelbare tilbakemeldinger 

Omfanget tilsvarer en arbeidsmengde på omtrent én uke, og læremiddelet egner seg godt både for egenstudier og sammen med et repetisjonskurs i matematikk gitt ved en institusjon. Kurset kan også brukes for repetisjon og selvstendige studier etter semesterstart. 

Temaene som dekkes, tilsvarer forventede forkunnskaper til studieprogrammer som ikke krever fordypning i matematikk fra videregående skole.   

Kjøp tilgang! 

Kurset kan kjøpes som privatlisens og koster da 549,- inkl. mva. for seks måneders tilgang.  

Institusjoner kan også kjøpe inn kurset til sine studenter. Da kan man også ha en lærerrolle, der læreren kan følge med på studentenes progresjon. Kontakt oss for et tilbud og for gratis prøvetilgang!  


Bygger på suksessoppskrift 


Jeg ville ha de beste forutsetninger for å gjøre det bra på skolen, og repetisjonskurset i matematikk har definitivt hjulpet meg! 

Hanne (34) 

I 2023 lanserte Cappelen Damm Repetisjonskurs i matematikk for fagskoler, spesielt rettet mot fagskolestudenter i tekniske fag. Tilbakemeldingene fra fagskolestudentene har vært overveldende gode. Vi er derfor stolte over å kunne tilby et tilsvarende produkt til økonomi- og administrasjonsstudenter. Kurset følger den samme suksessformelen, men matematiske temaer og eksempler er nøye tilpasset den nye målgruppen.  

Les mer om erfaringene fra fagskolekurset

Kontakt redaktør Jostein Riiser Kristiansen på e-post dersom:  

  • du ønsker prøvetilgang på repetisjonskurs i matematikk for fagskoler
  • du har andre spørsmål 

Forkurs i matematikk for økonomi og administrasjon

Forkurset er bygget for å gi deg et solid grunnlag i matematikk. Temaene i kurset dekker forventet forkunnskap i matematikk for nye studenter.

Kurset er tilpasset bachelor i økonomi- og administrasjonsfag og andre studieprogrammer som ikke krever fordypning i matematikk fra videregående skole.

Forkurs i matematikk er tilpasset studentenes behov, og gir deg fleksibilitet til å studere når, og hvordan du vil.

Les mer
Forkurs i matematikk for økonomi og administrasjon
Forkurs i matematikk for økonomi og administrasjon
439,– ekskl. mva
549,– inkl. mva
Forkurs i matematikk - skjerm
Forkurs matematikk