Ytringsklima

Øyvind Kvalnes, 2022, Ebok, Bokmål, EPUB3

 

Ytringsklima - en podkast fra BI

I denne podkasten snakker de om hvordan folk snakker sammen på jobb. Verten er filosof Øyvind Kvalnes, som er professor i organisasjonsadferd ved Handelshøyskolen BI: Klikk her for å lytte!

Omtale

Ytringsklimaet i en organisasjon er avgjørende for hvordan ledere og medarbeidere utveksler kunnskap og ideer og hvordan de gir hverandre støtte og motstand på jobb.

Denne boken gir en systematisk innføring i hva som kjennetegner et godt ytringsklima. Forfatteren gir eksempler fra ulike profesjoner og bransjer. De drøftes i lys av filosofiske og psykologiske bidrag til organisasjonsteori. Boken har et styrkebasert perspektiv på samarbeid i organisasjoner. Den formidler historier om ytringsklima slik det kan være på sitt beste, med illustrasjoner både fra privat og offentlig arbeidsliv.

Dette er andre utgave av boken. Den inneholder fem nye kapitler. Et av dem tar for seg hvordan ytringsklima kan gjøres til tema for prosjektoppgaver ved høyskoler og universiteter.

Blant temaene som behandles er: psykologisk trygghet, tilskuereffekten, bekreftelsesfellen, sinne på jobben, filosofisk førstehjelp, ytringsetikk, digitale dilemmaer, flørting, ytringsfrihet og ytringsansvar, moralsk nøytralisering og varsling.

En grunntanke i boken er at systematisk arbeid med organisasjonens ytringsklima kan forebygge vonde og vanskelige varslingssaker: Hvis det er normalt å yte skapende motstand i hverdagen, er sjansene mindre for at kritikkverdige forhold får utvikle seg.

Målgruppen er studenter innen hele bredden av profesjonsutdanninger. Boken er også relevant for ledere og medarbeidere som etterspør kunnskap om ytringsklima på jobb.