Visjon 1 og 2 Elevnettsted (LK20) av Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen (Nettsted)

Visjon 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Visjon 1 og 2 (LK20)

Digitale elevressurser markedsføring og ledelse 1 og 2 programfag

Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen, 2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Visjon Elevnettsted inneholder digitale ressurser til læreverket Visjon til fagfornyelsen med oppgaver til videre fordypning og utforsking i programfaget markedsføring og ledelse.

På nettstedet finner elevene læringsstier og supplerende oppgaver som lar dem fordype seg og utforske utvalgte temaer fra kapitlene.

Elevene kan lagre besvarelsene sine på nettstedet, og lærer kan kommentere innleverte besvarelser på læringsstier. Bruk av nettstedet krever innlogging og er gratis.

Se også Visjon Lærernettsted med ressurser til undervisningen, og les om funksjonalitet på cdu.no/digital.