Vidas 1 (2012)

Spansk I Vg1

2012, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
859,–

Omtale

Boka setter kommunikasjon i sentrum og har lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Variasjon, differensieringsmuligheter og riktig progresjon er viktige stikkord for Vidas.

Vidas 1 (2012)Vidas – variasjon, differensiering og tydelig progresjon
Kommunikasjon står sentralt i Vidas 1, og lærestoffet er godt balansert mellom Spania og Latin-Amerika. Læreverket har en tydelig grammatisk progresjon, og tekst- og øvingsmaterialet er godt tilpasset elevenes nivå. Forfatterne har lagt mye arbeid i å strukturere øvingene etter vanskelighetsgrad og å skape god variasjon.

Vidas 1 som digital lærebok
Boka finnes i digitalt format som Unibok. Unibok har fleksibel visning av lærestoffet på alle typer skjermer, svært god lesbarhet og gode søke- og studieverktøy. Vidas 1 kan også kjøpes som brettbok (pdf) fra www.brettboka.no.

Omfattende nettressurs
Vidas 1-brukere har en svært omfattende nettressurser tilgjengelig: Glosemesteren, hvor elevene tester seg selv i kapitlenes gloser, oppgaver og tekster, innleste tekster, sanger, videoer og lytteoppgaver, repetisjonsoppgaver med fasit og selvevaluering med kompetansemål. Vi håper dette vil stimulere elevene til å lære seg spansk og trives enda bedre med faget.

Lærerens nettressurs er lukket og lisensbelagt. Her er det forslag til prøver med fasit, fasit til øvingsoppgavene, lyttestoff, videoer, forslag til undervisningsopplegg med mer. Lisensen til lærernettstedet kan kjøpes i vår nettbutikk: www.cdu.no.

Lærerlisensen til Vidas 1 er en årstrinnslisens for én bruker og gjelder for et skoleår.

  • KOMPONENTER
  • Alt-i-ett-bok for Vg2
  • Unibok (EPUB 3)
  • Brettbok (pdf)
  • Elevnettsted - gratis
  • Lærernettsted - årstrinnslisens