Verdsettelse i teori og praksis

Gunnar A. Dahl, Terje Hansen, Roar Hoff og Arne Kinserdal (red.), 1997, Heftet, Bokmål

Omtale

Boken tar opp fundamentale sider ved dette sentrale området i bedriftsøkonomi. Problemene belyses både fra en teoretisk og en praktisk side, og gir dermed utdypning, avklaringer og praktiske løsninger på et felt som blir mer og mer aktuelt.