Verdibevisst ledelse

Einar Aadland og Harald Askeland (red.), 2021, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Hva er verdier? Er de luftige prinsipper og høystemte idealer langt fra praktisk virkelighet, eller kan verdier faktisk tjene som nøkkelfaktorer i ledelse? Denne boka om verdibevisst ledelse knytter an til den etter hvert lange og mangfoldige tradisjonen rundt verdibasert ledelse, og søker å utdype hvordan bevisstgjøring av verdier som idealer for handling (verdier-for-praksis), og verdier som analyseredskap for å forstå eksisterende praksiser kan gi et nytt grunnlag for god ledelse (verdier-i-praksis).

Boka Verdibevisst ledelse drøfter hva verdier er, og hva de kan tjene til i ledelse; gir en oversikt over tradisjonen bak verdiledelse; plasserer verdibevisst ledelse mellom ledelsesfilosofi og praksisteori; gir praktiske råd og vink om hvordan verdibevisst ledelse kan utøves i praksis; tar opp spørsmål vedrørende ledelse og veiledning, autentisk ledelse, sladder og småprat, forholdet mellom etikk og jus; gir en oversikt over hvordan forske på verdier, illustrert ved en litteraturstudie av verdiforskning i helsesektoren.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2017.