Veier til god ph.d.-veiledning

Linda Nesby, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

I Norge er det i dag mer enn 10 000 ph.d.-veiledere. Det å veilede en doktorgradsstudent er et privilegium, men også et krevende arbeid. Du skal ha god fagkunnskap, rolleforståelse og ferdigheter innen kommunikasjon. I tillegg må du kunne håndtere problemer som skrivevegring, prestasjonsangst, prokrastinering eller private vanskeligheter for stipendiaten.

  • Hvordan kan du som veileder bidra til at stipendiaten blir ferdig med doktorgradsprosjektet i tide?
  • Hvordan sikre at dere har de samme forventningene til veiledningsrelasjonen?
  • Hva hvis prosjektet er tverrfaglig og krever samarbeid med studenter eller veiledere fra andre disipliner?
  • Hva hvis doktorgradskandidaten kommer fra en kultur med krav, ønsker og forventninger som er ukjente for deg?
  • Hvordan påvirker KI dagens doktorgradskandidater og måten vi møter dem på som veiledere?
Veier til god ph.d.-veiledning gir deg kunnskap og praktiske tips til å bli en bedre veileder. I seks lettleste kapitler finner du aktuell, internasjonal forskning, casehistorier og eksempler fra skandinavisk skjønnlitteratur der en rekke aktuelle tema omkring doktorgradsveiledning drøftes.

Veier til god ph.d.-veiledning er skrevet for deg som veileder doktorgradsstudenter i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Den vil også være nyttig for stipendiater, forskningsrådgivere og andre som er opptatt av doktorgradsutdanning.