Utvikling, personlighet og borderline

Anders Evang, 2010, Heftet, Bokmål

Omtale

Ny utgave av læreboka som gir en samlet framstilling av den psykologiske bakgrunnen for borderlinevansker. Noen sentrale spørsmål som stilles:

  • Hvilke behandlingsmåter hjelper?
  • Hva er grensepsykose?
  • Hvilken rolle spiller tilknytting og evne til mentalisering?
  • Hvordan fungerer ulike deler av hjernen?
  • Hvordan er familiesamspillet?
  • Hvilken rolle spiller overgrep?
  • Hva med selvmordsfare og psykotiske episoder?
  • Hva vet vi om forløp og alderdom?
Kunnskap om borderlineproblematikken har økt siden boka ble revidert i 2003. Denne utgaven er dermed basert på en mer omfattende revisjon. Nye funn fra forskning på feltet er innarbeidet i tre helt nye kapitler, og flere av de øvrige kapitlene er omarbeidet i tråd med ny forskning. Boka er sentral for utdanning av helse- og sosialarbeidere ved universiteter og høgskoler.