Omtale

Utøverkunnskap tar utgangspunkt i utøverens fremføring av musikk og kartlegger ulike elementer som inngår i en musikers utøverkunnskap, samt virkeligheten som musikeren møter etter endt utdannelse.

Boken gir nye innsikter på spørsmål som:

 • Hvordan bygge opp kompetanse/ekspertise i en ferdighet?
 • Er det genene eller talentet som gjør meg god?
 • Hva er sammenhengene mellom kreativitet, improvisasjon og kognisjon?
 • Kan øyebevegelsesstudier gi grunnlag for bedre notelesing?
 • Hvor er musikkverket?
 • Er musikk et språk?
 • Hva skjer når vi lytter til musikk?
 • Er analyse og interpretasjon to sider av samme sak?
 • Finnes det en verden bakenfor notearket?
 • Hvordan etablere et eget firma som musiker?
 • Hvordan etablere seg i et åpent marked?
Utøverkunnskap retter seg mot studenter innen utøvende musikkutdanninger og musikkvitenskap, samt mot profesjonelle musikere, kulturarbeidere og musikklærere.