Uteskole av Marit Hebæk, Liv Sommer Holmen og Anne Marit Retterstøl (Heftet)

Uteskole

ei praktisk håndbok

Marit Hebæk, Anne Marit Retterstøl og Liv Sommer Holmen, 2001, Heftet, Bokmål
669,–

Omtale

Her er boka som hjelper deg! Konkret og praktisk forteller forfatterne hvordan uteskolen kan planlegges og gjennomføres.

Boka har en innledende del om hva uteskole er, hvordan begrunne undervisning i uteskolen, hvordan planlegge og hvordan starte opp. Denne delen har også beskrivelser av hvordan en kan forberede uteskolen: bygging av lavvo, knuter og surringer, ulike båltyper, mat, sikkerhet og lister med anbefalt utstyr.

I andre del av boka viser forfatterne flere temaer for hvert av trinnene fra 1. – 7. klasse. For hvert tema vises tilknytning til fagplanene, forslag til tidsbruk, hva skjer ute/inne og det er med en del faglig bakgrunnsstoff. Noen av temaene viser hvordan Storyline kan brukes i uteskolen. Kopieringsoriginaler.

Gjennom hele boka er teksten utdypet med illustrerende tegninger av Rigmor Haugsand.