Utenforskap, stigmatisering og fremmedfrykt på Agder 1860 til i dag

Kristoffer Vadum, Kjetil Homane Grødum og Thomas Olsen, 2023, Heftet, Bokmål
279,–

Omtale

Tittelen på denne antologien – Utenforskap, Stigmatisering og Fremmedfrykt på Agder: Fra 1860 til i dag – bærer bud om et kritisk perspektiv på hvordan samfunnet på Agder har behandlet folk som avviker fra vedtatte normer og forventninger. Samtidig anlegges et historisk perspektiv på hvordan samfunnet har søkt etter løsninger som balanserer hensynet til enkeltindividets autonomi og verdighet med behovet for å opprettholde orden, konformitet og normer for individuell deltakelse i samfunnet.

Denne antologien retter seg mot forskere og studenter innen ulike fagfelt, men kan også være av interesse for alle som ønsker å forstå hvordan utenforskap, stigmatisering og fremmedfrykt har formet og fortsetter å påvirke vårt samfunn.