Tvangsfullbyrdelsesloven (lov om tvangsfullbyrdelse) m/forskrifter

2021, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter143,– ekskl. mva
179,– inkl. mva

Omtale

Tvangsfullbyrdelsesloven (lov om tvangsfullbyrdelse) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 14. juni 2019 nr. 21 (i kraft 1. januar 2021)