Tillit og styring i skolen

Øyvind Sørreime, 2020, Heftet, Bokmål

Omtale

I boka Tillit og styring i skolen skisseres et nytt tillitsbasert system for styring av kvalitetsutvikling i skolen. Det mål- og resultatbaserte kvalitetsvurderingssystemet vi har hatt siden 2004 har vært mye debattert og kritisert og har svekket tilliten mellom aktørene.

Forfatteren av denne boka argumenterer for at det brede samfunnsoppdraget nedfelt i formålsparagrafen i opplæringsloven og i Overordnet del i læreplanen forutsetter endringer av dette styringssystemet. Et tillitsbasert styringssystem vil fungere som et godt egnet verktøy for skoleledernes og lærernes profesjonalisering av skolen innenfra, hevder forfatteren.

Boka er aktuell for alle aktører innen utdanningsfeltet, særlig for skoleledere og skolelederutdanningen.