Tilknytning i barnehagen

Hva betyr trygghet for lek og læring?

Malin Broberg, Birte Hagstrøm og Anders Broberg, 2014, Heftet, Bokmål
Ingvill Christina Goveia (Oversetter)

Omtale

For små barn er trygge relasjoner en forutsetning for læring. Barn som har utviklet en trygg tilknytning til minst én voksen i barnehagen, stoler på at de får trøst og støtte når behovet oppstår. Dermed kan de slappe av og engasjere seg i lek og utforsking.
Denne boken presenterer tilknytningsteorien på en enkel måte. Ved hjelp av mange eksempler viser forfatterne hvordan denne kunnskapen kan brukes i barnehagehverdagen.