Tid til arbeid - tid til overs

Tidstyver, teknologi og åpne kontorlandskap

Jan Kristian Karlsen, 2015, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvilke utfordringer står arbeidsgivere og deres kunnskapsarbeidere overfor, og hvordan kan disse utfordringene løses?

Arbeidsdagen er i endring. Gamle mønstre brytes opp. Kravene til konkurransekraft øker. Mobilitet og fleksibilitet brer om seg. Skillet mellom arbeid og fritid blir mer utydelig. Bruk av tiden endres. Effektive og gode arbeidsdager vil kreve at kunnskapsarbeidere og ledere mestrer arbeidsmåter som er tilpasset den nye virkeligheten. Imidlertid handler det også om rammebetingelser i samfunn og arbeidsliv, hvilke løsninger og ordninger den enkelte virksomhet tilbyr sine ansatte, og hvordan de ansatte bruker betingelsene.

I Tid til arbeid – tid til overs belyser forfatteren viktige forhold som fremmer og hemmer produktivitet i kunnskapsorganisasjoner. Fremstillingen er basert på internasjonal og nasjonal forskning og analyse, og på forfatterens erfaring og tallmateriale.

Boken retter oppmerksomheten mot følgende temaer:

  • hvordan skape effektive arbeidsdager
  • hvordan fysisk utforming av arbeidsplassen påvirker effektiviteten
  • hvordan forholdet mellom IT-systemer og organisering ofte er underkjent i dagens arbeidsliv
  • hvordan generasjonsspenninger vil prege framtidens arbeidsliv
  • hvordan ledere i kunnskapsbedrifter kan balansere egne behov og medarbeidernes behov for lederskap i et fleksibelt og krevende arbeidsliv