Terningen er rund

Bedømmingspsykologi i tretten kapitler

Karl Halvor Teigen, 2017, Heftet, Bokmål
En svært underholdende og tankevekkende bok om våre tankeprosesser. Underholdende og språklig skjerpende bok om menneskelige tankefeil. Jeg har tidligere etterlyst flere gode norske populærvitenskapelige bøker om psykologiske emner. Her kommer en, signert professor emeritus Karl Halvor Teigen ved Psykologisk institutt i Oslo.
Forskerforum, Kjetil Vikene

Omtale

Hva bestemmer våre beslutninger og hvor gode er de?

Bedømminger kan danne grunnlag for beslutninger. Da kan de ta form av avveininger, fordeler mot ulemper, sjanser for vinning versus risiko for tap. Bedømminger handler om det å sette ord og tall på det vi ikke vet, men tror og anslår: Terningkast, verdier, karakterer, diagnoser, prognoser, kostnader, søknader, skyldspørsmål, årsaker, sannsynligheter, hypoteser og framtidsutsikter.

Bedømmingspsykologien har levert materiale til mange tverrfaglige felter, som organisasjonsteori, atferdsøkonomi, medisinsk beslutningsteori, rettsvitenskap og den mer filosofiske rasjonalitetsdebatten.

Terningen er rund er en uhøytidelig innføring i bedømmingspsykologien. Boken gir smakebiter fra dette mangfoldige feltet, basert på internasjonal forskning og forfatterens egne bidrag gjennom en lang forskerkarriere. Den gir overraskende og underholdende glimt av hva som skjer når folks skjønn og øyemål blir satt på prøve.