Termodynamikk for høgskole og universitet

Øyvind Geelmuyden Grøn, 2015, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne grunnboka i termodynamikk gir leseren innsikt i hvordan væsker og gasser utvikler seg under ulike betingelser. Sentrale temaer som blir belyst, er:

  • tilstandslikningen for idealgass
  • kinetisk gassteori og statistisk mekanikk
  • termodynamikkens 1. lov
  • varmekraftmaskiner
  • entropi
  • varmeledning
  • stråling
  • fuktig luft
  • negativ absolutt temperatur
  • termodynamikk for universet
Boka gir en beskrivelse av de ulike temaene og har mange eksempler. Det er fulle løsningsforslag til alle oppgavene i boka. Samtlige oppgaver og eksempler har overskrifter for at det skal være lett å finne frem til temaer leseren er interessert i. Boka inneholder også en liste med ordforklaringer og en formelsamling.

Målgruppen er studenter ved ingeniørutdanninger og universitetsstudier i fysikk på bachelornivå. Boka egner seg både som pensum og til selvstudium.