Teknologi og design i skolen

Liv Klakegg Dahlin, Anne-Gunn Svorkmo og Liv Oddrun Voll, 2013, Heftet, Bokmål

Omtale

Mange undervisningopplegg har blitt gjennomført innen teknologi og design i skolen. Det eksisterer et behov for å samle erfaringer og refleksjoner som har blitt gjort i forhold til disse.
Denne boken bygger på prosjekter som har blitt prøvd ut i skolen eller på kurs for lærere. Boken har tydelig forankring i flere fag og dekker behovet for faglig refleksjon knyttet til praksis.
Boken passer GLU og lærere i grunnskolen.