Tekniske tabeller

Jarle Johannessen, 2002, Heftet, Bokmål, Læreplan: R94
479,–

Omtale

Tekniske tabeller er en oppslagsbok over tekniske data. Boka inneholder tabeller over formler og standarder innen en rekke tekniske fag. Tekniske tabeller følger norske og internasjonale standardiseringsregler.

Strukturen er oversiktlig, stoffet er ordnet etter fagområdene

 • SI-systemet og andre måleenheter
 • Matematikk og geometri
 • Fysikk og varmeteknikk
 • Damp
 • Hydrostatikk og hydrodynamikk
 • Beregning av stålkonstruksjoner
 • Stål og andre metaller
 • Rør og rørdimensjoner
 • ISO-toleranser og pasninger
 • Sammenføyning/sveiseangivelser
 • Gjenger
 • Festeforbindelser
 • Maskinelementer
 • Elektro, plast og olje
 • Virkningsgrad
 • Motortekniske data