Språkleker av Jørgen Frost og Annette Lønnegaard (Heftet)

Språkleker

Praktisk del

Annette Lønnegaard og Jørgen Frost, 1996, Heftet, Bokmål
769,–
Tittelen finnes ikke lenger i sortimentet.

Omtale

Språkleker er en samling praktiske leker som er til både glede og nytte i den begynnende lese- og skriveopplæringen.

Ved å bruke leken som pedagogisk virkemiddel, blir barnas nysgjerrighet for språket stimulert, og de blir gjort oppmerksomme på språkets mangfold. Barna vil også utvikle en fonembevissthet som kan være med å forebygge lese- og skrivevansker.

Den teoretiske delen – Sproglege – Teoretisk del, kan skaffes i dansk versjon gjennom Norli i Oslo.