Spesialprest i livssynsåpent samfunn

Per Kristian Aschim og Halvard Johannessen (red.), 2024, Heftet, Bokmål, Nynorsk
449,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

Det livssynsåpne samfunnet endrer rammevilkårene for prestetjenesten i samfunnsinstitusjoner som helsevesenet, kriminalomsorgen, Forsvaret og universiteter og høyskoler. Både presterollen og prestenes selvforståelse påvirkes i spennet mellom to oppdragsgivere: Kirken på den ene siden, og på den andre siden de samfunnsinstitusjonene der prestene gjør tjeneste til beste for innlagte, innsatte, innrullerte og innskrevne, ansatte og pårørende.

Hvordan arbeider prester på livssynsåpne institusjoner? Hvordan kan teologien være en ressurs for prestetjeneste og for institusjoner i en ny og pluralistisk kultursituasjon? Hva er forholdet mellom prestetjeneste og livssyns- og omsorgstjeneste? Slike spørsmål er utgangspunktet for denne boka. Spesialprest i livssynsåpent samfunn utvikler ny kunnskap på et fagfelt som forsøker å holde tritt med en rask utvikling i praksisfeltet, og gir både historiske, teoretiske og erfaringsbaserte bidrag til forståelse.

Boka inngår i Presteforeningens studiebibliotek som nummer 53.

Religionsfag Profil er en serie fra Institutt for religion og livssyn ved Høgskulen i Volda. Boka er nr. 47 i serien.