Spansk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

Spansk 8-10 fra Cappelen Damm
Manuel Bernardo Abrodos og Mari Korsan Kjemphol, 2024, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Andre utgaver

Omtale

Spansk 9 Grunnbok består av følgende kapitler: La vuelta al cole, Mi casa, Mis rutinas, De compras, ¡Buen provecho! og Viajamos.

Grunnboka legger vekt på praktisk bruk av språket allerede fra første side. Stoffet presenteres på en oversiktlig og intuitiv måte og følger en tydelig progresjon. Kulturelle referanser flettes inn gjennom illustrasjoner, foto og refleksjonsoppgaver. Gjennomgangsfigurene Catrina og Don Quijote tilfører energi, farger og sjel. Illustrasjoner og foto kan brukes aktivt i undervisningen.
Grunnboka har en tydelig struktur som det er enkelt for elevene å finne fram i, og grammatikken er fordelt i de ulike kapitlene. Det er også en Minigramática bakerst i boka, der all grammatikken finnes samlet.
Illustrasjonene er tegnet spesielt for verket av Knut Johannes Håland.