Spansk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Spansk 8-10 fra Cappelen Damm
Silje Andrea Hauglund og Manuel Bernardo Abrodos, 2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
165,–

Omtale

Spansk 8 Grunnbok består av følgende kapitler: ¡Saludos!, Hablo español, Familia y amigos, Mi semana, Mi tiempo libre og Todo un año.

Grunnboka har en tydelig struktur som det er enkelt for elevene å finne fram i, og grammatikken er fordelt i de ulike kapitlene. På slutten av hvert kapittel er det Repaso: aktiv repetisjon av kapittelet – 10 preguntas (quiz) og 5 palabras. Gjennomgangsfigurene Catrina og Don Quijote tilfører energi, farger og sjel.

Illustrasjonene er tegnet spesielt for verket av Knut Johannes Håland.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Denne uniboka har både innlest lyd og syntetisk tale. All tekst i boka er lest inn, også norsk tekst i oppgaver og tabeller. Den innleste versjonen veksler mellom to ulike innlesere, slik at elevene venner seg til å høre både europeisk og latinamerikansk spansk.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.