Sosio Unibok (LK20)

Sosio (LK20)

Digital lærebok, sosiologi og sosialantropologi programgfag

Ola Gunhildrud Berta, Erik Dehle og Anders Mølster Galaasen, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
259,–

Omtale

Sosio (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka til programfaget sosiologi og sosialantropologi til fagfornyelsen LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Sosio (2021) Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for sosiologi og sosialantropologi LK20. Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser med verktøy, oppgaver og fordypning, se Sosio Elev - og lærernettsted (2021).

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og skrive ut notatene i for eksempel OneNote. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibokwww.unibok.no. Les mer om læreverket og komponenter i Sosio til fagfornyelsen 2021 på cdu.no/vgs.